Zbrali smo 3.450 € za projekt “Volja vselej najde pot”

16.10.2019

Gasilska brigada Ljubljana in Reševalna postaja Ljubljana sta v soboto, 12. oktobra 2019 organizirala tradicionalni, že šesti DOBRODELNI NOGOMETNI TURNIR INTERVENCIJSKIH SLUŽB.

Letošnji turnir je potekal v športni dvorani BAZA v Ljubljani. Udeležilo se ga je 7 ekip reševalcev, 6 ekip gasilcev, 2 ekipi policistov ter 2 bolnišnični ekipi. Poleg ekip iz Slovenije, sta tekmovali tudi dve ekipi gasilcev iz Hrvaške. Letos je bila najboljša nogometna ekipa ŠDM Krka, drugo mesto je zasedla ekipa ZD Idrija, tretje mesto pa ekipa Generalne policijske uprave.

Posredni namen turnirja je krepitev medosebnih odnosov v prid boljšega sodelovanja v primerih skupnih posredovanj ob nesrečah, na katerih se dnevno srečujemo. Poleg tekmovalnega dela ima nogometni turnir tudi dobrodelno noto, saj smo sredstva, zbrana s prijavninami in prostovoljnimi prispevki namenili Zvezi prijateljem mladine Moste – Polje za projekt ”Volja vselej najde pot”, ki pomaga družinam v stiski. Zbrana sredstva bodo tako dosegla pomoči potrebne ter jim vsaj malo olajšala njihove vsakodnevne tegobe. S skupnimi močmi smo zbrali kar 3.450 €! Simbolični ček je na manjši slovesnosti predstavnici ZPM Moste – Polje predala predsednica ŠD UKCL.

Ob tej priložnosti se v imenu organizatorjev in vseh sodelujočih iskreno zahvaljujemo Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Javnemu podjetju Žale, Zbornici zdravstvene in babiške nege, Sekciji reševalcev v zdravstvu, Bazi športa, Tekstilijam Škofja Loka, Avtovleki Setnikar, Gostilni in piceriji Jurman, Automatic servisu, Zlatarstvu Gros Grosuplje, ŠD Kepa, Gačnik športu, podjetju Carpe Diem., SBS trgovini, ZPM Moste – Polje za animacijo otrok, UKC Ljubljana za reševalno ekipo na turnirju ter Centralni kuhinji UKC Ljubljana za okusno pripravljeno kosilo.

Povezane vsebine
17.1.2020
SEZNAM EVIDENČNIH NAROČIL ZA LETO 2019
Skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 objavljamo seznam naročil za katera, glede na ocenjeno vrednost, ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja (evidenčna naročila):

6.1.2020
Delovanje ljubljanske javne gasilske službe v letu 2019
Ob prehodu v novo leto je navadno čas, da pregledamo naše delo v preteklem. Čeprav so nesreče relativno nepredvidljive, nam statistični pregled vendarle poda oceno našega delovanja, hkrati pa nas posredno usmerja, da se neprestano in predvsem strokovno pripravljamo na naloge, ki nas čakajo v prihodnje. V letu 2019 je bilo izvajanje operativnega dela Gasilske…