Vaja – masovna dekontaminacija ponesrečencev v primeru nesreče z nevarnimi snovmi

16.9.2017

Danes je na Osnovni šoli Sostro potekala obsežna vaja dekontaminacije ponesrečencev v primeru nesreče z nevarnimi snovmi v izvedbi javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana. Vajo je organiziral Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana.

Koncept posredovanja ob takšnih nesrečah je plod načrtnega dela, ki ga izvajamo že vrsto let. Cilj teh postopkov je seveda preprečevanje negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Primarno je naša oprema namenjena lastni dekontaminaciji. Naša obveznost je namreč dekontaminacija posredovalcev, ki so delovali v nevarnem območju, še preden so to področje zapustili in se posledično nevarne snovi tako ne širijo v okolico. Enako velja za opremo, ki je bila uporabljena pri posredovanju.

Na tokratni vaji pa smo preverili tudi našo sposobnost t.i. masovne dekontaminacije, kar pomeni dekontaminacija večjega števila prizadetih prebivalcev v primeru nesreče z nevarnimi snovmi. Primarno je v Ljubljani s potrebno opremo in znanjem opremljena Gasilska brigada Ljubljana, v preteklih letih pa smo za to vrsto posredovanja primerno opremili in usposobili tudi operativni enoti iz PGD Rudnik in PGD Trnovo. Vse tri enote so na vaji vzpostavile celoten koncept posredovanja v obliki treh relativno samostojnih dekontaminacijskih linij. Kot pomoč, predvsem pri prenosu ponesrečenih, so bile vpoklicane tudi nekatere druge operativne enote iz prostovoljnih gasilskih društev v sestavi javne gasilske služne Mestne občine Ljubljana. Cilj vaje je bil tudi preverjanje usklajene aktivnosti z drugimi posredovalci iz sistema zaščite in reševanja.

V eni uri, kolikor je sama izvedba vaje potekala, je bilo dekontaminiranih 23 ponesrečencev.

Pri analizi vaje so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti, ki bodo tako temelj ali izziv razvoja koncepta v prihodnosti.

Aktivnost dekontaminacije je bila torej del krovne vaje, saj je ekipa ljubljanskega Območnega združenja Rdečega križa na vaji preverjala svoje znanje postavitve nastanitvenega centra, vključena je bila tudi njihova enota za psihosocialno pomoč.

 

Foto: Gasilska brigada Ljubljana

Povezane vsebine
24.11.2022
OBVESTILO – POŽAR V PODJETJU TISA – OPOZORILO
Ponoči, nekaj minut čez 1 uro je zagorelo na območju podjetja Tisa, Cesta v Prod. Gorijo naravni materiali, gre za skladišče sekancev in hlodovine. Na terenu je, poleg Gasilske brigade Ljubljana, še več prostovoljnih gasilskih enot, ki intenzivno izvajajo gašenje požara. Skupaj je na lokaciji 130 gasilcev z 38 gasilskimi vozili. Ker se dimne mase…

7.1.2021
DELOVANJE LJUBLJANSKE JAVNE GASILSKE SLUŽBE V LETU 2020
Lansko leto je bilo, milo rečeno, zelo zahtevno za vse nas. Pandemija koronavirusa je spremenila svet. Povzročila je največjo globalno motnjo, ki jo je velika večina od nas občutila v svojem življenju. Posledično je seveda imela močan vpliv tudi na naše delo. Dejstvo je namreč, da gasilstvo predstavlja kritično strukturo v družbi. Situacija koronavirus Ob…