V LETU 2017 OBILO DELA ZA LJUBLJANSKE GASILCE

9.1.2018

Žal se trend večanja števila naših posredovanj nadaljuje. To sicer ni presenetljivo, saj mesto Ljubljana raste v vseh pogledih. Veča se število prebivalcev in obiskovalcev, v porastu je mobilnost in z njo povečan promet vozil, vedno več je tudi naravnih nesreč. Študija, objavljena v reviji Lancet Planetary Health, predvideva, da bosta do leta 2100 kar dve tretjini Evropejcev občutili posledice skrajnih vremenskih pojavov in posledično nesreč, povezanih z vremenom. Z vremenom povezane naravne nesreče naj bi zahtevale vedno večje število žrtev, pričakuje se ogromen porast v primerjavi s trenutnimi razmerami.

 

Teh dejstev se v Gasilski brigadi Ljubljana močno zavedamo, zato temu primerno načrtujemo vse naše aktivnosti. Poleg načrtnega opremljanja z vozili in opremo je naše delo usmerjeno v usposabljanje, izobraževanje ter urjenje za kvalitetno delo na terenu.

 

Predstavljamo nekaj naših statističnih podatkov za leto 2017. Zabeležili smo kar 2.212 dogodkov (intervencij) in sicer:

  • 794 krat je bil vzrok naše intervencije požar,
  • 745 krat smo nudili različno tehnično pomoč,
  • 369 krat je šlo za prometno nezgodo,
  • 136 krat je šlo za odstranjevanje potencialne nevarnosti,
  • 99 krat smo posredovali ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
  • 47 krat smo reševali živali,
  • 22 krat pa smo posredovali ob nesrečah na vodi.

 

Podatki kažejo, da smo v desetih mesecih letošnjega leta opravili kar 156 več intervencij, kot v letu 2016, kar pomeni skoraj 8 % povečanje.

 

Na področju intervencij velja izpostaviti dva večja požara v naravi, požar skladiščnega objekta na Vrhovcih, požar ostrešja dvorane Tabor, požar gostinskega objekta v Dravljah, požar ostrešja na Povšetovi ulici in dva požarna dogodka v prostorih podjetja Ljubljanski potniški promet ter seveda vetrolom v mesecu decembru. Sodelovali smo tudi pri dveh večjih intervencijah izven Mestne občine Ljubljana in sicer pri požaru poslovnega objekta v Medvodah in pri odmevnem požaru v podjetju Kemis.

 

Kot že omenjeno, naše delo obsega tudi neprestana usposabljanja ter urjenja. Udeležili smo se velike mednarodne vaje Istra 2017 v Puli, kjer smo se urili v preiskovanju in reševanju v urbanih okoljih v primeru potresa. Aktivni smo bili na obsežni vaji Tlake, katere scenarij je bila večja množična železniška nesreča. V mesecu oktobru smo izvedli več vaj na ključnih objektih v Ljubljani, med drugimi v Regijskem centru za ravnanje z odpadki ter v podjetju Lek.

 

Da je naše delo cenjeno tudi v mednarodnem merilu, potrjuje dejstvo, da smo bili povabljeni v mednarodni projekt imenovan Volfire, kjer sodelujemo z uveljavljenimi strokovnjaki iz Irske, Češke ter Turčije. Namen projekta je urjenje turških poklicnih gasilcev za poučevanje in usposabljanje prostovoljnih gasilcev. Zaupana nam je bila naloga, da izvedemo 10 dnevno usposabljanje, kjer je v vlogi inštruktorjev sodelovalo kar 18 naših sodelavcev.

 

Ponosni smo, da je lansko leto minilo že 95 let od ustanovitve Gasilske brigade Ljubljana, kar smo poleti skromno obeležili. Leto je zaznamovala tudi naša borba za pošteno vrednotenje slovenskih poklicnih gasilcev. Tisti, ki nismo bili na dolžnosti, smo se namreč udeležili odmevnega in glasnega protestnega shoda pred Vlado Republike Slovenije.

 

Pri pripravi tega članka sem poskušal predstaviti naše največje dosežke preteklega leta. Naš dosežek je pravzaprav ogromen. Vse intervencije smo izvedli hitro in izredno učinkovito. Pri tem pa nas seveda veseli dejstvo, da smo tudi vsi mi »živi in zdravi«. In to je pravzaprav za nas naša največja nagrada!

 

Robert Okorn, Gasilska brigada Ljubljana

Povezane vsebine
19.3.2020
Poziv gasilcev: Od jutri naprej je razglašena je velika požarna ogroženost naravnega okolja!
Situacija v povezavi z izbruhom epidemije koronavirisa je mnogo ljudi prisilila, da so večinoma doma. Mnogo od njih ta čas koristi za spomladanska opravila na vrtovih in travnikih. Opažamo, da zaradi tega prihaja do povečanega kurjenja v naravi in posledično do požarov. V zadnjih treh dneh smo ljubljanski gasilci posredovali na osmih intervencijah iz omenjenega…

17.3.2020
GASILSKA SLUŽBA V LJUBLJANI V TRENUTNI SITUACIJI DELUJE ODGOVORNO IN NEMOTENO
V vidu aktualne situacije v povezavi s pojavom okužb s koronavirusom (COVID-19), so morale operativne enote iz sistema zaščite in reševanja aktivno povzeti določene ukrepe. Gasilstvo seveda predstavlja kritično strukturo v sistemu. V Ljubljani smo že precej pred razglasitvijo epidemije posebno pozornost namenili ustreznim organizacijskim in drugim ukrepom za zagotovitev neprekinjenega izvajanja občinske javne gasilske…