Pregledi hidrantnih omrežij

Gasilska brigada izvaja tudi preglede in meritve hidrantnega omrežja. Pregledi se opravljajo najmanj enkrat letno, dokumentacijo o nadzoru hrani lastnik.

 

Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95 in 102/09)

 

Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91, Uradni list RS, št. 1/95 – ZSta, 59/99 – ZTZPUS, 52/00 – ZGPro in 83/05)

 

Tehnična smernica (TSG – 1-001:2010, Požarna varnost v stavbah).

 

Kontakt: Iztok Zajc
Tel: 01 / 234 – 20 – 48
Email: iztok@gb.ljubljana.si

Skip to content