Slavnostna prireditev: Dan gasilske brigade Ljubljana

15.6.2018

Danes smo v obliki slavnostne prireditve obeležili obletnico ustanovitve Gasilske brigade Ljubljana. Ob tej priliki smo pred postrojem pripadnikov naše operativne gasilske enote svečano podelili zaslužena priznanja zaposlenim in upokojenim sodelavcem ter seveda zaslužnim posameznikom.

Po svečanem mimohodu našega prapora je enoto pregledal g. Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana. S prisotnostjo so nas počastili tudi g. Dejan Crnek, podžupan Mestne občine Ljubljana in poveljnik občinske Civilne zaščite, predstavniki Oddelka za zaščito in reševanje in civilno obrambo pri Mestni občini Ljubljana, predsednik sveta zavoda Gasilske brigade Ljubljana g. Anton Podobnik in drugi člani sveta zavoda ter predsednik Gasilske zveze Ljubljana tovariš Matjaž Šušteršič.

Uvodoma so bila podeljene medalje za mednarodna sodelovanja oziroma sodelovanja na mednarodnih misijah, nato pa so sledile podelitve bronastih, srebrnih in zlatih znakov Gasilske brigade Ljubljana. Prejemniki bronastega znaka so se izkazali na področju vestnega in uspešnega, prizadevnega in odgovornega dela ter s tem pozitivnega prispevka k razvijanju medsebojnih odnosov v Gasilski brigadi Ljubljana. Prejemniki srebrnega znaka so dali svoj osebni in strokovni doprinos pri uvajanju in izvajanju nalog na številnih strokovnih področjih, rezultat njihovega dela pa je doseganje vidnih rezultatov celotne Gasilske brigade Ljubljana. Prejemniki zlatega znaka Gasilske brigade Ljubljane pa so dali velik osebni prispevek k urejenosti na različnih področjih strokovnih znanj in veščin ter pri uveljavljanju sistemskih rešitev gasilstva. Njihovi prispevki so Gasilsko brigado Ljubljana pripeljali na nivo visoko razvitih gasilskih enot tudi v mednarodnem merilu.

Seveda pa enovitosti javne gasilske službe nikakor ne moremo zagotavljati sami. Ne gre torej brez aktivnih, strokovnih in vestnih zunanjih sodelavcev. V namen zahvale in potrditve in priznanja uspešnega sodelovanja smo podelili tri plakete Gasilske brigade Ljubljana.

Na koncu je seveda sledilo najbolj žlahtno. Podelili smo dve najvišji priznanji in sicer častna znaka Gasilske brigade Ljubljana. Priznanji je podelil župan Mestne občine Ljubljana, g. Zoran Janković. Mag. Robert Kus je prejel častni znak Gasilske brigade Ljubljana za viden prispevek v organizaciji sistema zaščite in reševanja, vključitev Gasilske brigade Ljubljana in gasilstva v celostni sistem zaščite in reševanja v Mestni občini Ljubljana, kot univerzalnih akterjev na omenjenem področju. Tomaž Kučič pa je prejel častni znak Gasilske brigade Ljubljana za njegov izjemen prispevek pri razvoju Gasilske brigade Ljubljana in vzpostavitev delujočega sistema javne gasilske službe.

Prav vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!

Povezane vsebine
19.3.2020
Poziv gasilcev: Od jutri naprej je razglašena je velika požarna ogroženost naravnega okolja!
Situacija v povezavi z izbruhom epidemije koronavirisa je mnogo ljudi prisilila, da so večinoma doma. Mnogo od njih ta čas koristi za spomladanska opravila na vrtovih in travnikih. Opažamo, da zaradi tega prihaja do povečanega kurjenja v naravi in posledično do požarov. V zadnjih treh dneh smo ljubljanski gasilci posredovali na osmih intervencijah iz omenjenega…

17.3.2020
GASILSKA SLUŽBA V LJUBLJANI V TRENUTNI SITUACIJI DELUJE ODGOVORNO IN NEMOTENO
V vidu aktualne situacije v povezavi s pojavom okužb s koronavirusom (COVID-19), so morale operativne enote iz sistema zaščite in reševanja aktivno povzeti določene ukrepe. Gasilstvo seveda predstavlja kritično strukturo v sistemu. V Ljubljani smo že precej pred razglasitvijo epidemije posebno pozornost namenili ustreznim organizacijskim in drugim ukrepom za zagotovitev neprekinjenega izvajanja občinske javne gasilske…