Razpis za prosto delovno mesto GASILEC-ZAČETNIK

29.8.2022

Gasilska brigada Ljubljana objavlja razpis za prosto delovno mesto: GASILEC – ZAČETNIK  (m/ž)

Kandidati za poklicnega gasilca, ki se bodo prijavili za prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje zahtevane pogoje:

  • dosežena najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
  • opravljen vozniški izpit B kategorije;
  • potrdilo o nekaznovanosti;
  • potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku;
  • psihofizična in zdravstvena sposobnost.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izpolnjevali tudi naslednja zaželena merila:

  • opravljen vozniški izpit C in E kategorije;
  • poklicni voznik motornih vozil;
  • opravljen izpit za voditelja čolna;
  • usposobljenost za reševanje iz vode pri Upravi RS za zaščito in reševanje, program E;
  • operativne specialnosti pri Gasilski zvezi Slovenije.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, bodo opravljali preizkus fizične sposobnosti, ki traja dva dni.

Več informacij o poteku izbirnega postopka lahko najdete na spletni strani Gasilske brigade Ljubljana, poglavje Koristne informacije, podpoglavjeKako postanem gasilec na spletni povezavi: https://gasilskabrigadaljubljana.si/koristne-informacije/kako-postanem-gasilec/.

Izbirni postopek se zaključi s prejetjem zadnjega zdravniškega spričevala o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto.

Z izbranim kandidatom bo zaradi strokovnega usposabljanja v Gasilski šoli v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Kandidati naj pisne prijave za prosto delovno mesto z dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom ter Izjavo o soglasju za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov (Priloga 1) in Izjavo o soglasju za preizkus prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc (Priloga 2), ki ju najdejo na spletni strani Gasilske brigade Ljubljana, pošljejo v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana.

Število prostih delovnih mest: do vključno 6

Rok prijave: 6. 9. 2022

Kontaktna oseba za morebitne dodatne informacije je Nina Laloš, Kadrovik, telefonska številka: (01) 234 20 19, elektronski naslov: nina@gb.ljubljana.si.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

PRILOGA 1: Izjava o soglasju za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

PRILOGA 2: Izjava o soglasju za preizkus prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc

Povezane vsebine
14.3.2024
PODELJENA ZAHVALNA LISTINA EKIPI DISPEČERJEV GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA
Včeraj je v atriju Mestnega muzeja Ljubljana potekala tradicionalna podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med prejemniki je bila tudi ekipa dispečerjev v Gasilski brigadi Ljubljana, ki je prejela zahvalno listino. Ta se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju…

25.10.2023
IZVEDLI SMO DOGODEK »DAN Z GASILCI«
V sredo, 18. oktobra 2023 smo na Kongresnem trgu v Ljubljani izvedli dogodek, ki je bil namenjen predšolskim in šolskim otrokom iz ljubljanskih vrtcev ter osnovnih šol. Organizirali smo namreč več poučnih delavnic, kjer smo otroke na zanimiv in hkrati zabaven način seznanili s preventivnimi ukrepi, ki jih lahko izvajajo sami, da ne bo prihajalo…Skip to content