Razpis za prosto delovno mesto GASILEC-ZAČETNIK

29.8.2022

Gasilska brigada Ljubljana objavlja razpis za prosto delovno mesto: GASILEC – ZAČETNIK  (m/ž)

Kandidati za poklicnega gasilca, ki se bodo prijavili za prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje zahtevane pogoje:

  • dosežena najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
  • opravljen vozniški izpit B kategorije;
  • potrdilo o nekaznovanosti;
  • potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku;
  • psihofizična in zdravstvena sposobnost.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izpolnjevali tudi naslednja zaželena merila:

  • opravljen vozniški izpit C in E kategorije;
  • poklicni voznik motornih vozil;
  • opravljen izpit za voditelja čolna;
  • usposobljenost za reševanje iz vode pri Upravi RS za zaščito in reševanje, program E;
  • operativne specialnosti pri Gasilski zvezi Slovenije.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, bodo opravljali preizkus fizične sposobnosti, ki traja dva dni.

Več informacij o poteku izbirnega postopka lahko najdete na spletni strani Gasilske brigade Ljubljana, poglavje Koristne informacije, podpoglavjeKako postanem gasilec na spletni povezavi: https://gasilskabrigadaljubljana.si/koristne-informacije/kako-postanem-gasilec/.

Izbirni postopek se zaključi s prejetjem zadnjega zdravniškega spričevala o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto.

Z izbranim kandidatom bo zaradi strokovnega usposabljanja v Gasilski šoli v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Kandidati naj pisne prijave za prosto delovno mesto z dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom ter Izjavo o soglasju za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov (Priloga 1) in Izjavo o soglasju za preizkus prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc (Priloga 2), ki ju najdejo na spletni strani Gasilske brigade Ljubljana, pošljejo v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana.

Število prostih delovnih mest: do vključno 6

Rok prijave: 6. 9. 2022

Kontaktna oseba za morebitne dodatne informacije je Nina Laloš, Kadrovik, telefonska številka: (01) 234 20 19, elektronski naslov: nina@gb.ljubljana.si.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

PRILOGA 1: Izjava o soglasju za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

PRILOGA 2: Izjava o soglasju za preizkus prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc

Povezane vsebine
15.1.2021
GIBANJE PO ZALEDENELIH VODNIH POVRŠINAH NIKOLI NI POPOLNOMA VARNO!
Napoved za naslednjih nekaj dni kaže na nizke temperature ozračja, kar bo povzročilo zamrzovanje vodnih površin. Ena takšnih je tudi ljubljanski Koseški bajer. Ta navadno privabi ogromno ljudi, ki zaledenelo površino izkoristijo za razne aktivnosti. Nekateri zgolj za sprehod, drugi za drsanje, nekateri celo za mnogo bolj adrenalinske in nevarne podvige, kot je vožnja z…

7.1.2021
DELOVANJE LJUBLJANSKE JAVNE GASILSKE SLUŽBE V LETU 2020
Lansko leto je bilo, milo rečeno, zelo zahtevno za vse nas. Pandemija koronavirusa je spremenila svet. Povzročila je največjo globalno motnjo, ki jo je velika večina od nas občutila v svojem življenju. Posledično je seveda imela močan vpliv tudi na naše delo. Dejstvo je namreč, da gasilstvo predstavlja kritično strukturo v družbi. Situacija koronavirus Ob…