Razpis za prosto delovno mesto GASILEC-ZAČETNIK

29.8.2022

Gasilska brigada Ljubljana objavlja razpis za prosto delovno mesto: GASILEC – ZAČETNIK  (m/ž)

Kandidati za poklicnega gasilca, ki se bodo prijavili za prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje zahtevane pogoje:

  • dosežena najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
  • opravljen vozniški izpit B kategorije;
  • potrdilo o nekaznovanosti;
  • potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku;
  • psihofizična in zdravstvena sposobnost.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izpolnjevali tudi naslednja zaželena merila:

  • opravljen vozniški izpit C in E kategorije;
  • poklicni voznik motornih vozil;
  • opravljen izpit za voditelja čolna;
  • usposobljenost za reševanje iz vode pri Upravi RS za zaščito in reševanje, program E;
  • operativne specialnosti pri Gasilski zvezi Slovenije.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, bodo opravljali preizkus fizične sposobnosti, ki traja dva dni.

Več informacij o poteku izbirnega postopka lahko najdete na spletni strani Gasilske brigade Ljubljana, poglavje Koristne informacije, podpoglavjeKako postanem gasilec na spletni povezavi: https://gasilskabrigadaljubljana.si/koristne-informacije/kako-postanem-gasilec/.

Izbirni postopek se zaključi s prejetjem zadnjega zdravniškega spričevala o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto.

Z izbranim kandidatom bo zaradi strokovnega usposabljanja v Gasilski šoli v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Kandidati naj pisne prijave za prosto delovno mesto z dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom ter Izjavo o soglasju za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov (Priloga 1) in Izjavo o soglasju za preizkus prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc (Priloga 2), ki ju najdejo na spletni strani Gasilske brigade Ljubljana, pošljejo v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana.

Število prostih delovnih mest: do vključno 6

Rok prijave: 6. 9. 2022

Kontaktna oseba za morebitne dodatne informacije je Nina Laloš, Kadrovik, telefonska številka: (01) 234 20 19, elektronski naslov: nina@gb.ljubljana.si.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

PRILOGA 1: Izjava o soglasju za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

PRILOGA 2: Izjava o soglasju za preizkus prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc

Povezane vsebine
23.12.2022
Družbeno odgovorna akcija: PETARDE? NE, HVALA!
Pridružili smo se pobudi podjetja TAM-TAM, ki že 10. leto zapored pripravlja družbeno odgovorno akcijo »Petarde? Ne, hvala!«. Z akcijo širšo javnost nagovarjamo k opustitvi pirotehnike. Tudi tokrat se osredotočamo na neprijetne posledice, ki jih zaradi pirotehnike doživljajo naši hišni ljubljenčki. Hkrati pa ne zanemarjamo ogrožajočih učinkov, ki jih ima uporaba petard na njihove uporabnike…

24.11.2022
OBVESTILO – POŽAR V PODJETJU TISA – OPOZORILO
Ponoči, nekaj minut čez 1 uro je zagorelo na območju podjetja Tisa, Cesta v Prod. Gorijo naravni materiali, gre za skladišče sekancev in hlodovine. Na terenu je, poleg Gasilske brigade Ljubljana, še več prostovoljnih gasilskih enot, ki intenzivno izvajajo gašenje požara. Skupaj je na lokaciji 130 gasilcev z 38 gasilskimi vozili. Ker se dimne mase…