PROSTO DELOVNO MESTO – GASILEC ZAČETNIK

2.9.2020

Gasilska brigada Ljubljana objavlja prosto delovno mesto:

GASILCA – ZAČETNIK  m / ž

Kandidati za poklicnega gasilca morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • dosežena srednja tehnična ali srednja strokovna izobrazba (peta raven),
  • psihofizična in zdravstvena sposobnost,
  • vozniški izpit B kategorije,
  • kandidat ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.

Kandidati bodo opravljali preizkus fizične sposobnosti.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas zaradi izobraževanja v Gasilski šoli po Programu usposabljanja za pridobitev poklica gasilec.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo v 8. dneh po objavi na naslov:

Gasilska brigada Ljubljana

Vojkova cesta 19

1000 Ljubljana

Povezane vsebine
7.1.2021
DELOVANJE LJUBLJANSKE JAVNE GASILSKE SLUŽBE V LETU 2020
Lansko leto je bilo, milo rečeno, zelo zahtevno za vse nas. Pandemija koronavirusa je spremenila svet. Povzročila je največjo globalno motnjo, ki jo je velika večina od nas občutila v svojem življenju. Posledično je seveda imela močan vpliv tudi na naše delo. Dejstvo je namreč, da gasilstvo predstavlja kritično strukturo v družbi. Situacija koronavirus Ob…

18.12.2020
Javni razpis za delovno mesto
Svet zavoda Gasilska brigada Ljubljana na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l. 12/91 in spremembe), Odloka o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Uradni list/ RS, št. 102/01 in 57/08) ter Statuta Gasilske brigade Ljubljana (z dne 1.3.2005, skupaj s spremembami z dne 9.12.2008) objavlja javni razpis za delovno mesto POVELJNIKA GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA Poveljnik brigade je…