PROSTO DELOVNO MESTO – GASILEC ZAČETNIK

30.8.2021

Gasilska brigada Ljubljana objavlja razpis za prosto delovno mesto:

GASILEC – ZAČETNIK  m / ž

Kandidati za poklicnega gasilca morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • dosežena srednja strokovna izobrazba (peta raven)
  • vozniški izpit B kategorije
  • potrdilo o nekaznovanosti
  • potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku
  • psihofizična in zdravstvena sposobnost

Zaželeno:

  • vozniški izpit C in E kategorije
  • poklicni voznik motornih vozil
  • izpit za voditelja čolna
  • usposobljenost za reševanje iz vode pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje – program E
  • operativne specialnosti pri Gasilski zvezi Slovenije

Kandidati bodo opravljali preizkus fizične sposobnosti.

Z izbranimi kandidati bo, zaradi strokovnega usposabljanja v Gasilski šoli Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Ig, sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom in obojestransko kopijo osebne izkaznice v osmih dneh po objavi razpisa pošljejo v zaprti kuverti na naslov:

Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana.

Povezane vsebine
7.1.2021
DELOVANJE LJUBLJANSKE JAVNE GASILSKE SLUŽBE V LETU 2020
Lansko leto je bilo, milo rečeno, zelo zahtevno za vse nas. Pandemija koronavirusa je spremenila svet. Povzročila je največjo globalno motnjo, ki jo je velika večina od nas občutila v svojem življenju. Posledično je seveda imela močan vpliv tudi na naše delo. Dejstvo je namreč, da gasilstvo predstavlja kritično strukturo v družbi. Situacija koronavirus Ob…

18.12.2020
Javni razpis za delovno mesto
Svet zavoda Gasilska brigada Ljubljana na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l. 12/91 in spremembe), Odloka o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Uradni list/ RS, št. 102/01 in 57/08) ter Statuta Gasilske brigade Ljubljana (z dne 1.3.2005, skupaj s spremembami z dne 9.12.2008) objavlja javni razpis za delovno mesto POVELJNIKA GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA Poveljnik brigade je…