Projekt VOLFIRE – usposabljanje gasilskih inštruktorjev iz Turčije

24.9.2017

Od 22. septembra do 1. oktobra pri nas poteka usposabljanje gasilskih inštruktorjev iz Antalije (Turčija). Cilj mednarodnega projekta imenovanega VOLFIRE je usposobiti in seznaniti z metodami poučevanja 10 turških gasilskih inštruktorjev. Pridobljene izkušnje jim bodo vsekakor v veliko pomoč pri samostojni implementaciji programov usposabljanja za njihov ustroj prostovoljnih gasilcev. Usposabljanje poteka nepretrgoma 10 dni, skupaj 64 ur.

Tematike tečaja zajemajo zelo širok spekter gasilskega dela in so razdeljene v 12 samostojnih predmetov:

 1. Etična pravila v gasilstvu;
 2. Ureditev gasilske organizacije in zakonodaja;
 3. Teorija gorenja, gašenja in dinamika požara;
 4. Varstvo pri delu in nevarnosti pri gašenju;
 5. Osebna zaščitna oprema in zaščita dihal (izolirni dihalni aparati);
 6. Gasilska vozila in oprema;
 7. Gasilske veščine in operativni postopki dela gasilcev;
 8. Tehnično reševanje v urbanih okoljih;
 9. Reševanje ob prometnih nesrečah;
 10. Reševanje iz višin in globin (vrvna tehnika);
 11. Tehnike prenosa in oprema za transport poškodovancev;
 12. Prva pomoč pri gasilskih intervencijah.

Usposabljanje je razdeljeno na teoretični in seveda tudi na praktični del.

Ponosni smo, da kar 18 naših strokovno usposobljenih sodelavcev (inštruktorjev) aktivno in samostojno sodeluje pri poučevanju.

Sodelovanje v tem projektu je za nas vsekakor tudi priznanje, da sta naše znanje in naša usposobljenost visoko cenjena celo v mednarodnem merilu!

 

Povezane vsebine
9.8.2023
AKTIVNOSTI LJUBLJANSKE JAVNE GASILSKE SLUŽBE – POPLAVE AVGUST 2023
Javna gasilska služba Mestne občine Ljubljana je v preteklih dneh iz naslova poplav posredovala na več kot 250 dogodkih ali lokacijah. Na intervencijah je aktivno sodelovalo 90 poklicnih gasilcev iz Gasilske brigade Ljubljana ter prek 1.000 prostovoljnih gasilcev iz 35 prostovoljnih gasilskih društev v sklopu Gasilske zveze Ljubljana, skupaj z več kot 100 gasilskimi vozili…

5.8.2023
Svetujemo: Poplave – ko vode ni več v objektu
Voda, ki je poplavila območja in prostore je onesnažena, zato se ob odpravljanju posledic nesreč ustrezno zaščitimo (rokavice, škornji) in se po delu temeljito umijemo. Če so bile v poplavni vodi primesi naftnih derivatov (npr. kurilno olje), je ob črpanju take vode potrebno odstranjevati naftne derivate s pivnanjem (plavajoči pivniki, vpojna črevesa, žagovina, oblanci idr.)…Skip to content