Projekt VOLFIRE – usposabljanje gasilskih inštruktorjev iz Turčije

24.9.2017

Od 22. septembra do 1. oktobra pri nas poteka usposabljanje gasilskih inštruktorjev iz Antalije (Turčija). Cilj mednarodnega projekta imenovanega VOLFIRE je usposobiti in seznaniti z metodami poučevanja 10 turških gasilskih inštruktorjev. Pridobljene izkušnje jim bodo vsekakor v veliko pomoč pri samostojni implementaciji programov usposabljanja za njihov ustroj prostovoljnih gasilcev. Usposabljanje poteka nepretrgoma 10 dni, skupaj 64 ur.

Tematike tečaja zajemajo zelo širok spekter gasilskega dela in so razdeljene v 12 samostojnih predmetov:

 1. Etična pravila v gasilstvu;
 2. Ureditev gasilske organizacije in zakonodaja;
 3. Teorija gorenja, gašenja in dinamika požara;
 4. Varstvo pri delu in nevarnosti pri gašenju;
 5. Osebna zaščitna oprema in zaščita dihal (izolirni dihalni aparati);
 6. Gasilska vozila in oprema;
 7. Gasilske veščine in operativni postopki dela gasilcev;
 8. Tehnično reševanje v urbanih okoljih;
 9. Reševanje ob prometnih nesrečah;
 10. Reševanje iz višin in globin (vrvna tehnika);
 11. Tehnike prenosa in oprema za transport poškodovancev;
 12. Prva pomoč pri gasilskih intervencijah.

Usposabljanje je razdeljeno na teoretični in seveda tudi na praktični del.

Ponosni smo, da kar 18 naših strokovno usposobljenih sodelavcev (inštruktorjev) aktivno in samostojno sodeluje pri poučevanju.

Sodelovanje v tem projektu je za nas vsekakor tudi priznanje, da sta naše znanje in naša usposobljenost visoko cenjena celo v mednarodnem merilu!

 

Povezane vsebine
19.3.2020
Poziv gasilcev: Od jutri naprej je razglašena je velika požarna ogroženost naravnega okolja!
Situacija v povezavi z izbruhom epidemije koronavirisa je mnogo ljudi prisilila, da so večinoma doma. Mnogo od njih ta čas koristi za spomladanska opravila na vrtovih in travnikih. Opažamo, da zaradi tega prihaja do povečanega kurjenja v naravi in posledično do požarov. V zadnjih treh dneh smo ljubljanski gasilci posredovali na osmih intervencijah iz omenjenega…

17.3.2020
GASILSKA SLUŽBA V LJUBLJANI V TRENUTNI SITUACIJI DELUJE ODGOVORNO IN NEMOTENO
V vidu aktualne situacije v povezavi s pojavom okužb s koronavirusom (COVID-19), so morale operativne enote iz sistema zaščite in reševanja aktivno povzeti določene ukrepe. Gasilstvo seveda predstavlja kritično strukturo v sistemu. V Ljubljani smo že precej pred razglasitvijo epidemije posebno pozornost namenili ustreznim organizacijskim in drugim ukrepom za zagotovitev neprekinjenega izvajanja občinske javne gasilske…