Vizitka

Javni zavod

GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA

Vojkova cesta 019

1000 Ljubljana

ID št. za DDV: SI21654255

Matična številka: 5022711000

Tel.: 01 234 2000

Fax: 01 234 2040

e-mail: gbl@gb.ljubljana.si

Številka vpisa v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, št. 11304800, dne 24.5.1991

Poslovni register Slovenije – Standardna klasifikacija dejavnosti: 084.250 (Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah)

Zastopnik: Tomaž Kučič