Predstavitev

januar_garaza

Dobrodošli na spletni strani Gasilske brigade Ljubljana!

Gasilska brigada Ljubljana ki je bila ustanovljena leta 1922 in je tako najstarejša poklicna gasilska enota v Sloveniji. V dolgih desetletjih je v njej delovalo mnogo dobrih in srčnih ljudi, ki so vedno znova dokazovali svojo predanost ideji gasilstva. Pa za svoj trud niso zahtevali niti pričakovali javnega priznanja in slave.

Na teh straneh vam želimo predstaviti vsaj delček naše zgodovine, organiziranosti, opremljenosti in dejavnosti naše enote. Upam, da bo ta predstavitev potešila vašo radovednost in hkrati pripomogla k boljšemu poznavanju našega dela, hotenj in zastavljenih ciljev.

V Gasilski brigadi Ljubljana so vedno dajali poseben poudarek sodobni tehniki in njeni pravilni uporabi. Ravno zato jo mnogi jemljejo za vzgled in ji skušajo slediti po tehnični plati. Vendar je prav zanimivo, kako so mnogi znani poveljniki te enote že v preteklosti poudarjali, da je gasilstvo dejavnost, ki je predvsem odvisna od ljudi. Tako je Milan Vrhovec (poveljnik Gasilske brigade v obdobju 1959-1966) nekoč zapisal: «Taktika brez tehnike je brez moči, tehnika brez taktike je brez smisla«. Še bolj nedvoumne pa so besede, ki jih je o gasilstvu zapisal Janez Furlan (poveljnik ljubljanske poklicne čete pred 2. svetovno vojno) in v celoti držijo tudi danes:

»Pri gasilstvu imamo tri glavne činitelje:

– material ali orodje, ki ga uporabljamo pri delu;

– moštvo, ki dela z orodjem;

– poveljnika, ki vse to vodi.«

 

Orodje samo na sebi je mrtva stvar, šele moštvo in poveljnik dajo orodju življenje in gibanje. Ti trije činitelji imajo nalogo, da delo pravilno izvršijo. Ako hočemo, da bo delo uspelo, mora biti med njimi resno razmerje. Čim večja in težavnejša je naloga, tem boljše in popolnejše mora biti orodje, tem številnejše in spretnejše moštvo, tem bistroumnejše vodstvo, da se delo posreči.

 

ZATO, KER S(M)O: LJUDJE NA PR(A)VEM MESTU.

 

Poveljnik Tomaž Kučič

Skip to content