NOVA CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA

12.1.2017

Dejstvo je, da se tudi v gasilski organizaciji izkazuje vedno večja potreba po vodeni komunikaciji oziroma odnosih z javnostmi. Živimo v t.i. multi-komunikacijski dobi, saj nam moderne komunikacijske platforme omogočajo širjenje mnogo večje količine informacij, kot smo jih pripravljeni oziroma sposobni sprejeti. Le strateško načrtovano in kontrolirano delo na področju komuniciranja in odnosov z javnostmi nam lahko prinese zadovoljive rezultate. In dejstvo je, da večina novic ni objavljena naključno, ampak so medijska poročila posledica aktivnega dela z mediji!

 

Odnosi z javnostmi so namreč stroka, ki se ukvarja z vzpostavljanjem, grajenjem in vzdrževanjem odnosov med nekim subjektom ter njegovimi déležniki in javnostmi. So sistematično načrtovan in usmerjen proces vplivanja na oblikovanje naklonjenosti javnosti prek obojestransko zadovoljivega, interaktivnega komuniciranja.

 

Odnosi z javnostmi imajo dva temelja:

  • Pravica, da nekdo zagovarja svoje interese;
  • Dolžnost, da nekdo obvešča javnost o svojem delu.

 

V Programu dela in razvoja Gasilske brigade Ljubljana za leto 2016, ki ga je sprejel svet zavoda GBL je bilo med letnimi cilji in nalogami GBL opredeljeno tudi področje komuniciranja. Sprejeta je bila naloga izdelave celostne grafične podobe Gasilske brigade Ljubljana. V Mestni občini Ljubljana smo bili edini zavod, ki še ni imel izdelane celostne grafične podobe (logotip, dopisni materiali, podpisi, predloge in podobno). Izvedli smo natečaj s ciljem pridobitve najprimernejšega predloga s strani marketinških agencij. Imenovana komisija je izbrala najboljši predlog. Sprejet in izdelan predlog je vseboval vsa opredeljena izhodišča, komunikacijske cilje ter osrednje sporočilo.

Nova celostna grafična podoba je le prvi korak k uveljavljanju identitete Gasilske brigade Ljubljana. Ta pa bo temelj ustvarjanja primerne podobe in posledično ugleda Gasilske brigade v očeh javnosti.

 

Skladno z novo podobo smo prenovili tudi našo spletno stran.

 

Kako je prenova potekala, si lahko ogledate na: https://www.youtube.com/watch?v=4c4slc-nNZA

(zvočnike naglas…)

Povezane vsebine
9.8.2023
AKTIVNOSTI LJUBLJANSKE JAVNE GASILSKE SLUŽBE – POPLAVE AVGUST 2023
Javna gasilska služba Mestne občine Ljubljana je v preteklih dneh iz naslova poplav posredovala na več kot 250 dogodkih ali lokacijah. Na intervencijah je aktivno sodelovalo 90 poklicnih gasilcev iz Gasilske brigade Ljubljana ter prek 1.000 prostovoljnih gasilcev iz 35 prostovoljnih gasilskih društev v sklopu Gasilske zveze Ljubljana, skupaj z več kot 100 gasilskimi vozili…

5.8.2023
Svetujemo: Poplave – ko vode ni več v objektu
Voda, ki je poplavila območja in prostore je onesnažena, zato se ob odpravljanju posledic nesreč ustrezno zaščitimo (rokavice, škornji) in se po delu temeljito umijemo. Če so bile v poplavni vodi primesi naftnih derivatov (npr. kurilno olje), je ob črpanju take vode potrebno odstranjevati naftne derivate s pivnanjem (plavajoči pivniki, vpojna črevesa, žagovina, oblanci idr.)…Skip to content