Kako postanem gasilec

Ko se v Gasilski brigadi Ljubljana pojavi potreba po novih sodelavcih – gasilcih, objavimo javni razpis za delovno mesto GASILEC-ZAČETNIK. Navadno je to v zgodnjih jesenskih mesecih.

 

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • dosežena srednja tehnična ali srednja strokovna izobrazba,
 • psihofizična in zdravstvena sposobnost,
 • izpit za voznika B kategorije,
 • da kandidat ni v kazenskem postopku oz. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
 • zaželeno vsaj dve leti delovnih izkušenj,
 • prednost predstavlja poznavanje dela gasilske organizacije (prostovoljni gasilec).

 

Kandidate, ki izpolnjujejo omenjene pogoje povabimo na opravljanje preizkusa fizične sposobnosti.

 

1.) Test splošnih sposobnosti

 • Zgibi v vesi:
  • normativ: 5 zgibov.
 • Trebušnjaki:
  • normativ: 34 trebušnjakov v minuti.
 • Počepi z obremenitvijo (30 kg):
  • normativ: 23 počepov v minuti.
 • Dvigovanje uteži (30 kg):
  • normativ: 25 dvigov v minuti (kandidat leži na klopi).
 • Plezanje v steni:
  • normativ: preverja se spretnost in zmožnost dela na višini- potrebno je priplezati do vrha stolpa, kandidat je varovan.
 • Tek 2400m:
  • normativ: maksimalni čas je 11min 30 sek.

2) Preizkus plavalnih sposobnosti

 • Prosto plavanje 200 m:
  • kandidat mora preplavati 8 dolžin bazena (prosta izbira plavalne tehnike),
  • maksimalni čas je 4 minute.
 • Plavanje na mestu:
  • komolci kandidata morajo biti med plavanjem nad gladino vode,
  • minimalni čas je 1 minuta.
 • Plavanje pod vodo:
  • kandidat mora preplavati dolžino bazena, telo kandidata mora biti pod vodo (v primeru samo potopljenega obraza velja dolžina ob dvigu),
  • minimalna dolžina je 15 metrov, časa se ne meri.
 • Plavanje z dihalko:
  • kandidat mora preplavati 1 dolžino bazena z dihalko, maska je nameščena na čelu, obraz mora imeti potopljen v vodi, prosta izbira plavalne tehnike,
  • časa se ne meri.

 

Kandidat lahko eno točko tega preizkusa opravlja dvakrat (enkrat lahko ponovi eno vajo).

 

3.) Gasilski test

Test se izvaja v popolni zaščitni opremi (gasilska zaščitna obleka, športna obutev, gasilska zaščitna čelada, gasilske zaščitne rokavice, izolirni dihalni aparat).

Kandidat se obleče v zaščitno opremo, obut je lahko v športne copate. Nosi izolirni dihalni aparat, brez maske. Ob znaku za začetek testiranja mora kandidat skočiti preko ovire, se splaziti skozi leseni predor, teči do stolpa, splezati po stikalni lestvi na balkon v prvem nadstropju, tam pobrati breme (dve cevi »C«), teči po notranjih stopnicah stolpa do vrha, tam odložiti breme in se vzravnati, takrat se merjenje časa ustavi.

Po končani vaji kandidat, ki je varovan z vrvjo, spleza preko ograje na lestvenike avtolestve, ki je prislonjena na rob balkona (balkon je na višini 16 m). Kandidat spleza po lestvi navzdol.

Pri tej vaji se ne meri časa, namen vaje je preizkus koordinacije, spretnosti in zmožnosti dela na višini.

Preizkus poteka dva dneva. Prvi dan kandidati opravljajo test splošnih sposobnosti, drugi dan pa preizkus plavalnih sposobnosti in gasilski test.

 

 

Po končanem izbirnem postopku se izbrane kandidate napoti na opravljanje obveznega usmerjenega preventivnega zdravstvenega pregleda.

Ko kandidat opravi zdravniški pregled, sledi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas ter napotitev na usposabljanje za delo poklicnega gasilca (gasilska šola).

Po končanem izobraževanju je gasilec razporejen v eno od izmen na delovno mesto Gasilec-začetnik.

 

Delo v izmenah poteka v delovnem ciklusu 12 ur (dnevna služba) – 24 ur (prosto) – 12 ur (nočna služba) – 48 ur (prosto).