Kako postanem gasilec

V Gasilski brigadi Ljubljana skladno z letnim kadrovskim in finančnim načrtom ter ugotovljenimi potrebami delovnega procesa v Operativni gasilski službi objavimo javni razpis za prosto delovno mesto Gasilec-začetnik.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • dosežena srednja tehnična ali srednja strokovna izobrazba,
 • psihofizična in zdravstvena sposobnost,
 • izpit za voznika B kategorije,
 • da kandidat ni v kazenskem postopku oz. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
 • zaželeno vsaj dve leti delovnih izkušenj,
 • prednost predstavlja poznavanje dela gasilske organizacije (prostovoljni gasilec).

Kandidate, ki izpolnjujejo omenjene pogoje povabimo na opravljanje preizkusa fizične sposobnosti.

1.) Test splošnih sposobnosti

 • Zgibi v vesi:
  • normativ: 5 zgibov.
 • Trebušnjaki:
  • normativ: 34 trebušnjakov v minuti.
 • Počepi z obremenitvijo (30 kg):
  • normativ: 23 počepov v minuti.
 • Dvigovanje uteži (30 kg):
  • normativ: 25 dvigov v minuti (kandidat leži na klopi).
 • Tek 2400m:
  • normativ: maksimalni čas je 11min 30 sek.

2) Preizkus plavalnih sposobnosti

 • Prosto plavanje 200 m:
  • kandidat mora preplavati 8 dolžin bazena (prosta izbira plavalne tehnike),
  • maksimalni čas je 4 minute.
 • Plavanje na mestu:
  • komolci kandidata morajo biti med plavanjem nad gladino vode,
  • minimalni čas je 1 minuta.
 • Plavanje pod vodo:
  • kandidat mora preplavati dolžino bazena, telo kandidata mora biti pod vodo (v primeru samo potopljenega obraza velja dolžina ob dvigu),
  • minimalna dolžina je 15 metrov, časa se ne meri.
 • Plavanje z dihalko:
  • kandidat mora preplavati 1 dolžino bazena z dihalko, maska je nameščena na čelu, obraz mora imeti potopljen v vodi, prosta izbira plavalne tehnike,
  • časa se ne meri.

Kandidat lahko eno točko tega preizkusa opravlja dvakrat (enkrat lahko ponovi eno vajo).

3.) Gasilska disciplina

Test se izvaja v popolni zaščitni opremi (gasilska zaščitna obleka, športna obutev, gasilska zaščitna čelada, gasilske zaščitne rokavice, izolirni dihalni aparat).

Kandidat se obleče v zaščitno opremo, obut je lahko v športne copate. Nosi izolirni dihalni aparat, brez maske. Ob znaku za začetek testiranja mora kandidat skočiti preko ovire, se splaziti skozi leseni predor, teči do stolpa, splezati po stikalni lestvi na balkon v prvem nadstropju, tam pobrati breme (dve cevi »C«), teči po notranjih stopnicah stolpa do vrha, tam odložiti breme in se vzravnati, takrat se merjenje časa ustavi.

Po končani vaji kandidat, ki je varovan z vrvjo, spleza preko ograje na lestvenike avtolestve, ki je prislonjena na rob balkona (balkon je na višini 16 m). Kandidat spleza po lestvi navzdol.

Pri tej vaji se ne meri časa, namen vaje je preizkus koordinacije, spretnosti in zmožnosti dela na višini.

Preizkus poteka dva dneva. Prvi dan kandidati opravljajo test splošnih sposobnosti, drugi dan pa preizkus plavalnih sposobnosti in gasilski test.

Po uspešno končanem preizkusu fizičnih sposobnosti in razgovoru z izbirno komisijo se izbrane kandidate napoti na predhodni preventivni zdravstveni pregled.

Postopek izbire za zasedbo delovnega mesta Gasilec-začetnik se zaključi s prejetjem zadnjega zdravniškega spričevala o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto.

Sledi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas enega leta ter napotitev na strokovno usposabljanje v Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS v Gasilski šoli na Igu za pridobitev poklica gasilec.

Po uspešno zaključenem strokovnem usposabljanju je kandidat razporejen na delovno mesto Gasilec-začetnik v eno izmed štirih izmen. Delo v izmenah poteka v delovnem ciklusu 12 ur (dnevna izmena) – 24 ur (prosto) – 12 ur (nočna izmena) – 48 ur (prosto).

Po uspešno zaključenem izpopolnjevanju za poklicnega gasilca v Gasilski brigadi Ljubljana in izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas se sklene z Gasilsko brigado Ljubljana pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas za delovno mesto Gasilec.

Skip to content