GASILSKA SLUŽBA V LJUBLJANI V TRENUTNI SITUACIJI DELUJE ODGOVORNO IN NEMOTENO

17.3.2020

V vidu aktualne situacije v povezavi s pojavom okužb s koronavirusom (COVID-19), so morale operativne enote iz sistema zaščite in reševanja aktivno povzeti določene ukrepe. Gasilstvo seveda predstavlja kritično strukturo v sistemu. V Ljubljani smo že precej pred razglasitvijo epidemije posebno pozornost namenili ustreznim organizacijskim in drugim ukrepom za zagotovitev neprekinjenega izvajanja občinske javne gasilske službe, tudi v tej neprijetni situaciji. To je naša odgovornost, zato so bili ukrepi izvedeni strokovno in premišljeno.

Izvedba strogih samozaščitnih ukrepov

Dejstvo je, da lahko le popolnoma zdrav gasilec posreduje učinkovito. Zato smo takoj uvedli prepoved vseh nepotrebnih obiskov in zadrževanj v gasilskih enotah. Odpovedane so bile vse že načrtovane aktivnosti, vključno z izobraževanji in usposabljanji.

Vsem gasilcem so bila posredovana splošna navodila za samozaščito ter zahteva po pravočasnem in verodostojnem informiranju vodij o vsakršnih zaznanih odklonih v povezavi s koronavirusom.

Še posebej strogi ukrepi veljajo v prostorih Gasilske brigade Ljubljana, kjer svoje delo opravljamo 24 ur na dan in vse dni v letu. Zagotovili smo primerno količino zaščitnih in dekontaminacijskih sredstev ter uveljavili protokol nadzora stanja teh sredstev. Posebno pozornost smo posvetili usposabljanju za varno delo s specifično zaščitno opremo, saj jo bomo v tem času mnogo pogosteje tudi uporabljali.

Uvedba posebnega režima operativnega delovanja

Na nivoju celotne javne gasilske službe v Ljubljani smo uvedli poseben režim aktiviranja in delovanja vseh enot, ki lahko na kadrovskem ter materialno-tehničnem področju samostojno izvajajo operativne naloge. Režim je večstopenjski in vsekakor zagotavlja učinkovito opravljanje naših nalog tudi ob morebitnem zmanjšanju števila gasilcev, ki so zdravi ter sposobni za delo.

Določili smo še dodatne zaščitne ukrepe pri operativnem delu, predvsem ob intervencijah, kjer prihajamo v stik z večjim številom ljudi ali obolelimi osebami.

Sporočilo gasilcev:

»Vsem meščankam in meščanom Ljubljane sporočamo, da vas v tej neprijetni situaciji ne bomo pustili na cedilu. Ves napor bomo vložili v to, da ostanemo zdravi in da bomo lahko učinkovito posredovali, ko nas boste vi potrebovali. In pazite nase!«

Povezane vsebine
19.3.2020
Poziv gasilcev: Od jutri naprej je razglašena je velika požarna ogroženost naravnega okolja!
Situacija v povezavi z izbruhom epidemije koronavirisa je mnogo ljudi prisilila, da so večinoma doma. Mnogo od njih ta čas koristi za spomladanska opravila na vrtovih in travnikih. Opažamo, da zaradi tega prihaja do povečanega kurjenja v naravi in posledično do požarov. V zadnjih treh dneh smo ljubljanski gasilci posredovali na osmih intervencijah iz omenjenega…

30.10.2018
Novo vozilo za gašenje in reševanje iz višin že v operativni rabi
Skladno s sprejetim Programom dela in razvoja Gasilske brigade Ljubljana je bila med letnimi cilji in nalogami za leto 2018 na področju opremljanja voznega parka planirana za nas izredno pomembna investicija. Gre za največjo investicijo v zadnjem obdobju. Včeraj nam je namreč g. Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, v operativno rabo predal novo vozilo…