Dva naša sodelavca med prejemniki priznanj in nagrad Mestne občine Ljubljana na področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

8.3.2018

Včeraj je podžupan Mestne občine Ljubljana, Aleš Čerin ob svetovnem dnevu civilne zaščite podelil priznanja in nagrade MOL na področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Med prejemniki sta tudi naša sodelavca Primož Grom in Marko Tomazin, ki sta prejela zahvalni listini za posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu.

ČESTITAMO!

Na sliki z leve: mag. Robert Kus (vodja oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOL), Primož Grom, Marko Tomazin in Tomaž Kučič (poveljnik GBL)

 

 

Primož Grom:

S svojim strokovnim znanjem ter zahtevami do proizvajalcev gasilske tehnike je poskrbel, da ima GBL sodoben voznik park, ki ustreza vsem zahtevam sodobnega gasilstva. S svojim prizadevnim in predanim delom za doseganje kvalitete ponudb gasilske tehnike in vozil je postal »sinonim« zahtevne stranke. Njegove ugotovitve o slabi kvaliteti proizvodov so z cmokom v grlu morali sprejeti tudi svetovno uveljavljeni proizvajalci. Pri svojih zahtevah doseganja kvalitetnega nivoja je dosleden in tako za GBL zagotavlja, da imamo opremo na katero se lahko zanesemo v vseh okoliščinah. Sodobna gasilska tehnika zahteva tudi ustrezno vzdrževanje in obnavljanje za katero je vzorno poskrbel. Prav zaradi takega pristopa k delu je ohranjenost in funkcionalnost vozil, ki jih GBL predaja ustroj Gasilske zveze Ljubljana na ustreznem nivoju. S svojimi nasveti in delom svetuje pri nabavi opreme in vozil tudi ostalim enotam.

Marko Tomazin:

S prevzemom službe za gasilsko usposabljanje v Gasilski brigadi Ljubljana (GBL) je postavil nove temelje sodobnega pristopa in koncepta vseobsegajočega učenja in vaj gasilskih veščin, ki so bistvenega pomena za učinkovito in varno opravljanje nalog zaščite in reševanja. Zasnova osnovnega urjenja in taktičnega urjenja je tako postavljena na nivo, ki je popolnoma primerljiv s tujo prakso oziroma ga presega. Pri postavitvi koncepta in njegovi realizaciji je tako izkoristil svoje bogato teoretično in praktično znanje. Uveljavil se je kot eden izmed vodilnih strokovnjakov, ki svoje trditve vedno podkrepi s teorijo in praktičnimi primeri. Njegovo delo ima velik pomen za ustrezno usposobljenost in pripravljenost GBL za opravljanje raznovrstnih nalog na področju zaščite in reševanja. Z zasnovo in postavitvijo trenažnih poligonov je gasilsko usposabljanje v GBL in v celotni ljubljanski javni gasilski službi postavil na višji nivo. Rezultati takega pristopa in njegovega dela na tem področju se pozitivno odražajo v vsakodnevni praksi. Prav pripravljenost za opravljanje nalog je tudi glavni razlog, da se je število poškodb v GBL zaradi takega pristopa, ki ga je uvedel, zmanjšalo na najmanjšo stopnjo.

Povezane vsebine
19.3.2020
Poziv gasilcev: Od jutri naprej je razglašena je velika požarna ogroženost naravnega okolja!
Situacija v povezavi z izbruhom epidemije koronavirisa je mnogo ljudi prisilila, da so večinoma doma. Mnogo od njih ta čas koristi za spomladanska opravila na vrtovih in travnikih. Opažamo, da zaradi tega prihaja do povečanega kurjenja v naravi in posledično do požarov. V zadnjih treh dneh smo ljubljanski gasilci posredovali na osmih intervencijah iz omenjenega…

17.3.2020
GASILSKA SLUŽBA V LJUBLJANI V TRENUTNI SITUACIJI DELUJE ODGOVORNO IN NEMOTENO
V vidu aktualne situacije v povezavi s pojavom okužb s koronavirusom (COVID-19), so morale operativne enote iz sistema zaščite in reševanja aktivno povzeti določene ukrepe. Gasilstvo seveda predstavlja kritično strukturo v sistemu. V Ljubljani smo že precej pred razglasitvijo epidemije posebno pozornost namenili ustreznim organizacijskim in drugim ukrepom za zagotovitev neprekinjenega izvajanja občinske javne gasilske…