Delovanje ljubljanske javne gasilske službe v letu 2019

6.1.2020

Ob prehodu v novo leto je navadno čas, da pregledamo naše delo v preteklem. Čeprav so nesreče relativno nepredvidljive, nam statistični pregled vendarle poda oceno našega delovanja, hkrati pa nas posredno usmerja, da se neprestano in predvsem strokovno pripravljamo na naloge, ki nas čakajo v prihodnje.

V letu 2019 je bilo izvajanje operativnega dela Gasilske brigade Ljubljana oziroma celotne javne gasilske službe v Ljubljani uspešno in učinkovito. Skupno število urgentnih intervencij je sicer malenkost manjše, kot v letu 2018 (- 1,4%). Zabeležili smo 1.981 urgentnih dogodkov in sicer:

  • 634 krat je bil vzrok naše intervencije požar,
  • 761 krat smo nudili tehnično pomoč,
  • 322 krat je šlo za prometno nezgodo,
  • 113 krat smo odstranjevali potencialne nevarnosti,
  • 89 krat smo posredovali ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
  • 48 krat je šlo za reševanje živali,
  • 14 krat smo posredovali pri reševanju ob nesrečah na vodi.

Poleg tega smo opravili še 20 preventivnih pregledov ter 12 obsežnih vaj, kjer je praviloma sodelovalo več gasilskih enot. Tako je naše skupno število posredovanj kar 2.013.

Žal je zaznan porast interveniranja v primerih požarov. Beležimo 5,1% porast v primerjavi s prejšnjim letom. Poleg manjših požarov, izpostavljamo zelo obsežen požar na Beblerjevem trgu Novih Jaršah v mesecu aprilu. Gorela so 3 stanovanja, požar se je deloma razširil na ostrešje. Posebnost intervencije je bila zahtevna evakuacija 93 oseb. 5 oseb je bilo poškodovanih. Drugi obsežnejši požar je bil meseca maja na Viču. Šlo je za polno razvit požar, v ognju je bil celoten objekt. Dve osebi sta bili lažje poškodovani. Tretji zahteven požar je bil junija na Ižanski cesti, ko je šlo je za požar večje delavnice. Septembra pa so zagoreli objekti in kup avtomobilskih gum v neposredni bližini industrijske cone Stegne. Šlo je za zahtevno posredovanje, dogodek je bil medijsko zelo odmeven. Na intervencij je sodelovalo kar 168 gasilcev.

Poleg opisanih požarov lahko med zahtevnejše intervencije v letu 2019 štejemo še posredovanje pri dveh železniških nesrečah, močno neurje v mesecu juliju na širšem območju Ljubljane in intervencijo v Dravljah, ko je puščal zemeljski plin in je bilo potrebno preventivno evakuirati prek 300 prebivalcev.

Kot pozitivno bi sicer lahko ocenili, da je bilo manj naših posredovanj ob prometnih nesrečah (- 12%). Vendar je podatek nekoliko zavajajoč, saj so se na našo pobudo nekatere pristojnosti gasilske enote širšega pomena prenesle na druge prostovoljne operativne gasilske enote, ki sedaj praviloma celo učinkoviteje posredujejo ob takšnih nesrečah.

Brez izjemno korektnega in nadvse strokovnega sodelovanja z ljubljanskimi prostovoljnimi gasilskimi društvi si našega učinkovitega dela enostavno ne moremo predstavljati! Operativne enote iz teh društev so namreč v lanskem letu z nami posredovale na kar 428-ih intervencijah.

Za učinkovito operativno delovanje je potrebno predhodno mnogo napora vložiti v t.i. strateško načrtovanje in seveda v preventivno dejavnost. Dejstvo je, da je Gasilska brigada Ljubljana izjemno razvojno usmerjena organizacija. Sodelovali smo namreč v več razvojno raziskovalnih projektih. Zaključili smo razvojno raziskovalno nalogo imenovano Permanentno usposabljanje in psihofizični preizkus gasilca, pri kateri smo bili nosilec projekta. Kot strokovni partner smo sodelovali tudi pri projektu ICS URSZR.

Sodelovanje z drugimi intervencijskimi službami je ključno za učinkovito posredovanje. V letošnjem letu smo to še okrepili, podpisana sta bila dogovora s policijo in lani tudi z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana. V sklopu dogovorov smo izvedli več načrtovanih aktivnosti, kot so skupne vaje, posveti in predavanja.

Izpostavljamo skupno sodelovanje pri preventivni akciji »Bodi zvezda, ne meči petard!«. Uporabniki pirotehničnih sredstev se poslužujejo zelo »inovativnih« pristopov, da bi bil njihov efekt kar se da močan in nazoren. V Gasilski brigadi Ljubljana v prednovoletnem času beležimo občuten porast požarov košev za smeti ter komunalnih zabojnikov in dejstvo je, da je vzrok za večino takšnih požarov prav aktivirana pirotehnika, odvržena v smetnjak. To pa lahko povzroči zelo hude posledice. Zaradi gorečega smetnjaka so mnogokrat ogroženi bližnji objekti, kot so vozila, nadstrešnice ali celo bivalni objekti. V zadnjih dneh leta interveniramo pri gašenju takšnih požarov tudi večkrat na dan.

Ena od pomembnih aktivnosti na področju preventive je sodelovanje pri projektu »Gasilski ključ«. Gre za poseben ključ, ki je nameščen pri objektih v lasti Mestne občine Ljubljana. Trenutno je tako opremljenih že 46 vrtcev. Z njim odklenemo cevasti trezor, v katerem pa je shranjen ključ, ki odpira vrata objektov.

Med letnimi cilji in nalogami za leto 2019 na področju opremljanja voznega parka je bila izvedena za nas pomembna investicija. V začetku julija je namreč v operativno uporabo prešlo novo vozilo za poveljevanje in podporo vodenju (t.i. voz 1).

V lanskem letu je bilo še bolj okrepljeno delovanje in povezanost gasilskih enot v okviru izvajanja javne gasilske službe ter drugih služb s področja zaščite in reševanja v Mestni občini Ljubljana.

Ob tej priliki vsem Ljubljančankam in Ljubljančanom ter seveda obiskovalcem Ljubljane obljubljamo, da bomo še naprej delovali skladno z našimi vrednotami in poslanstvom, tako da bo mesto, tudi z našo pomočjo, še vedno eno najbolj varnih mest na svetu!

Foto: Arhiv GBL in Sandi Zajc

Povezane vsebine
25.4.2024
Z NOVIM VOZILOM ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE IZ VIŠIN BO IZBOLJŠANA NAŠA OPERATIVNA SPOSOBNOST
S podpisom pogodbe s podjetjem Webo.si d.o.o. smo tudi formalno oddali naročilo za dobavo novega, sodobnega vozila za gašenje in reševanje iz višin znamke Magirus. Gre za vrtljivo dvižno lestev s pregibnim lestvenikom. S to investicijo bomo iz operativne rabe izvzeli naš »VOZ 22«, ki je letnik 1983. Vozilo že nekaj časa sodi med veteranska…

14.3.2024
PODELJENA ZAHVALNA LISTINA EKIPI DISPEČERJEV GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA
Včeraj je v atriju Mestnega muzeja Ljubljana potekala tradicionalna podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med prejemniki je bila tudi ekipa dispečerjev v Gasilski brigadi Ljubljana, ki je prejela zahvalno listino. Ta se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju…Skip to content